av_instit-hydrotherapy-center-hotel-hdrvb 1920x477

Odpowiedzialność Świadomość i zrównoważony rozwój
w sercu Avène-les-Bains

Uznając istotną rolę przyrody oraz jej potężny, a zarazem delikatny charakter, a także naszą odpowiedzialność społeczną, rozwijamy wiele działań wokół dorzecza. Każdy z podmiotów wchodzących w skład centrum termalnego jest zatem zaangażowany w odpowiedzialne metody zarządzania i stara się czynić postępy w zwiększaniu swojego wkładu w wyzwania zrównoważonego rozwoju. 

Przestrzenie naturalne

 • Na naszej ziemi praktykujemy zasadę „zero phyto”.
 • Zrównoważonym zarządzaniem i monitorowaniem stanu lasów zajmują się ONF (Narodowa Organizacja Leśnictwa) i CNPF (Narodowe Centrum Własności Leśnej)3
 • Park, zatwierdzony jako schronienie przez Ligue de Protection des Oiseaux (LPO, Liga Ochrony Ptaków), jest obecnie domem dla 63 gatunków ptaków – o osiem więcej niż trzy lata temu4.
 • Park jest uznawany za potencjalne schronienie dla wydr, co świadczy o jakości wody 4.

Dane

3 - Narodowa Organizacja Leśnictwa (Office Nationale des Forêts) jest odpowiedzialna za zarządzanie lasami państwowymi w impluvium (z wyjątkiem parków termalnych), a Narodowe Centrum Własności Leśnej (Centre National de la Propriété Forestière) jest odpowiedzialne za lasy prywatne 

4 - Według wyników Ligue de Protection des Oiseaux (Liga Ochrony Ptaków) z 2019 roku.

 

Avène-les-Bains
dorzecze

 • 86% zakupów dokonywanych na stronie termicznej jest dokonywanych w lokalnych firmach we Francji, a prawie 50% tych zakupów dokonywanych jest w regionie Occitanie1.
 • Gospodarstwom rolnym na terenie basenu termalnego Avène towarzyszy proces ciągłego doskonalenia ich praktyk poprzez diagnostykę rolniczą.

 

 • Zakład produkcyjny w Avène jest największym pracodawcą we wspólnocie gmin Grand Orb i dziesiątym w departamencie Hérault2.
 • 80% pracowników zakładu termalnego (zakładu produkcyjnego, kąpieliska termalnego i hotelu) mieszka w promieniu 30 km od Avène-les-Bains (trójkąt Bédarieux, Lodève i Ceilhes).

Źródła i dane

1- 2019 dane - zakupy w zakładach Avène: zakład produkcyjny, kąpieliska termalne i hotel

2- 2019 dane z Izby Handlowej Occitanie

av_instit-thermal-park2-drone-hdrvb
av_instit-water-research-center-hdrvb-475x475

Centrum Badań Wody

 • Centrum Badań Wody przeprowadza średnio 40 000 kontroli rocznie, aby zagwarantować jakość wody termalnej Avène.
 • Kontrole są gwarantowane przez akredytację ISO 170255.
 • Edukujemy naszych gości w zakresie zarządzania zasobami wodnymi .

Dane

5- Kontrole przeprowadzane przez Centrum Badań Wody są gwarantowane jako wiarygodne i bezstronne. Przyznana przez COFRAC za pobieranie próbek, analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne, akredytacja ta stawia Centrum Badań Wody na tym samym poziomie doskonałości, co instytucje odpowiedzialne za kontrolę sanitarną wody pitnej.

 

Centrum Hydroterapii Avène

 • Centrum Hydroterapii Avène jako pierwsze dermatologiczne uzdrowisko hydroterapeutyczne otrzymało w 2010 roku certyfikat AQUACERT HACCP Thermalisme®6
 • Jedyne francuskie centrum hydroterapii, w którym woda termalna jest monitorowana przez Centrum Badań Wody.
 • Każdego dnia w Centrum Hydroterapii Avène leczy się ponad 300 pacjentów.

Dane

6- certyfikuje bezpieczeństwo zdrowotne wody termalnej i jej wykorzystanie w kontekście zabiegów termalnych dla gości uzdrowiska (higiena uzdrowiskowa, zgodność z normami i protokołami, monitoring mikrobiologiczny wody termalnej, monitoring medyczny gości uzdrowiska).

 

 

Zakład produkcyjny

 • Od 2017 roku zakład produkcyjny Avène posiada certyfikat ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskiem.
 • 100% zużywanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii, bez bezpośredniej emisji CO2².

 

 • Od 2012 roku zużycie wody w mieście zmniejszyło się o połowę⁸.
 • Budynek, w którym znajduje się końcowy etap linii do produkcji aerozoli, został zbudowany z zastosowaniem podejścia eksperymentalnego NF Haute Qualité EnvironnementaleTM (wysoka jakość środowiskowa) dla budynków przemysłowych⁹.

Dane

8 - Fabryka i Centrum Hydroterapii, w porównaniu do 2019 r.

9 - Certyfikowany przez Certivéa, jednostkę akredytowaną przez COFRAC - eksperymentalne podejście HQE™ jest dobrowolnym procesem dla konstrukcji budynków przemysłowych. Odzwierciedla on równowagę pomiędzy poszanowaniem środowiska, jakością życia i wydajnością ekonomiczną poprzez globalne podejście i świadczy o tym, że budynek osiąga poziom wyższy niż obowiązujące przepisy. Jest wykorzystywany do kontrolowania wpływu na środowisko zewnętrzne poprzez eko-budownictwo (harmonijny związek budynków z ich bezpośrednim otoczeniem, zintegrowany wybór procesów i produktów budowlanych, teren o niskiej uciążliwości itp.) oraz poprzez eko-zarządzanie (zarządzanie energią, wodą, odpadami z działalności, utrzymanie i konserwacja itp.)

Hotel

 • Hotel jest zaprojektowany w sposób bioklimatyczny, a część ciepłej wody użytkowej jest ogrzerwana przez panele słoneczne zainstalowane na dachu.
 • 80% świeżych produktów serwowanych w hotelu zostało wyprodukowanych w promieniu mniejszym niż 100 km7.
 • 82% odpadów jest ponownie wykorzystywanych lub poddawanych recyklingowi7.

Dane

7- 2019 dane

 

 

powrót do góry