POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewnienie ochrony oraz bezpieczeństwa danych naszych klientów i użytkowników jest dla nas najwyższym priorytetem 
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy.

Laboratoria Dermatologiczne Avène są administratorem wszelkich danych osobowych, które mogą być gromadzone do celów opisanych poniżej. 
Zapraszamy do uważnego przeczytania niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z jej warunkami. Zastrzegamy sobie prawo do jej aktualizacji w dowolnym momencie.

Dane osobowe

 • Cele przetwarzania

  Dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej są oznaczone gwiazdką na różnych stronach Witryny, na których są gromadzone. W przypadku niewypełnienia przez Ciebie tych obowiązkowych pól, możemy nie być w stanie przetwarzać Twoich zapytań i/lub dostarczyć Ci żądanych produktów i usług. Pozostałe dane osobowe są opcjonalne i pozwalają nam lepiej Cię poznać i odpowiednio poprawić nasze usługi i komunikację. Dalsze informacje na temat celów i podstawy prawnej dla poszczególnych scenariuszy przetwarzania danych można znaleźć poniżej.

   
  Cele Powód
  Zapewnienie potrzebnych Ci usług lub produktów Zapewnienie lepszej obsługi
  Udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego Optymalizacja doświadczenia klienta
  Umożliwienie Ci stworzenia osobistej przestrzeni Efektywniejsze spełnianie Twoich oczekiwań
  Zarejestrowanie Twoich produktów online w celu uzyskania dostępu do dodatkowych usług; Zapewnienie lepszej obsługi
  Zapewnienie jeszcze lepszej obsługi – np. pomoc w znalezieniu najbliższego sklepu lub punktu sprzedaży; Zapewnienie lepszej obsługi
  Zarządzanie relacjami z klientem i ich optymalizacja poprzez ulepszanie naszej witryny internetowej oraz ogółu naszych produktów i usług Lepsze dostosowanie do Twoich potrzeb
  Lepsze zrozumienie Twoich preferencji, poprzez analizę Twojego zachowania na naszej stronie internetowej i zaoferowanie Ci produktów lub usług lepiej dostosowanych do Twoich zainteresowań, o ile nie wyrazisz swojego sprzeciwu, korzystając z prawa, o którym mowa w sekcji „Przysługujące Ci prawa” i „Pliki cookie” Lepsze dostosowanie do Twoich potrzeb
  Przesyłanie Ci informacji dotyczących naszych ofert, nowości i wydarzeń (newslettery, zaproszenia i inne publikacje) Twoja wyraźna zgoda
  Prowadzenie statystyk Zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, jeżeli przetwarzanie jest konieczne na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności
  Powiadamianie właściwych organów o wszelkich problemach związanych z użytkowaniem naszych produktów Zgodnie z obowiązującymi nas wymogami prawnymi
 • Pliki cookie

  Różne rodzaje plików cookie są wykorzystywane do różnych celów. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na twardym dysku urządzenia użytkownika lub na serwerze internetowym. Wykorzystujemy pliki cookie w celu automatycznego pozyskiwania opisanych poniżej informacji. 
  Poniżej znajduje się lista plików, z których korzysta witryna Eau Thermale Avène. 

   
  Cel Rodzaj pliku cookie Nazwa pliku cookie Nazwa aplikacji Okres przechowywania
  Fonctional cookie Session SSESS Drupal Session du navigateur
  Cookie test javascript Session has_js Drupal : développement custom Session du navigateur
  Analytic Session google-site-verification Google Tag Manager Session du navigateur
  Analytic Permanent _ga Google Analytics 13 mois
  Cookie acceptance cookie Permanent avene_cookie_policy_PL Drupal : développement custom 6 mois
  Cookie compteur pages vues pour affichage pop-in Permanent avene_page_view_counter_PL Drupal : développement custom 13 mois
  Cookie counter page views for pop-in display Permanent avene_popin_newsletter_open_PL Drupal : développement custom 14 mois
  Cookie for pop-in newsletter Permanent avene_popin_account_open_PL Drupal : développement custom 15 mois
  Analytic Permanent _gid Google Analytics 24 heures
  Used to throttle request rate Session _gat Google Analytics 1 min
 • Ustawienia plików cookie

  Aby kontrolować wykorzystanie plików cookie, przejdź do tej strony w celu ich skonfigurowania.
  Jeśli odrzucisz pliki cookie, nie będziemy zapisywać żadnych innych plików cookie na Twoim urządzeniu, z wyjątkiem plików „funkcjonalnych" opisanych powyżej (w tym, w szczególności, plików cookie umożliwiających zapamiętanie informacji, że użytkownik nie wyraził zgody na instalowanie plików cookie podczas odwiedzania naszej witryny).
  Należy jednak pamiętać, że jeżeli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić niektóre pliki cookie,  będzie to miało wpływ na część funkcji lub usług oferowanych przez witrynę Eau Thermale Avène.
 • Przechowywanie danych osobowych

  Co do zasady Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały one zgromadzone.  
  Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres utrzymywania z Tobą relacji.

  Niemniej, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do celów marketingowych przez okres trzech lat od daty ostatniej interakcji z nami, chyba że wyrazisz swój sprzeciw, gdy otrzymasz jeden z naszych newsletterów.

  Możemy być zobowiązani do archiwizacji Twoich danych osobowych po upływie okresu wskazanego powyżej, aby spełnić nasze zobowiązania prawne.

  W przypadku gdy Twoje dane nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów lub do archiwizacji w związku z ciążącymi na nas wymogami prawnymi lub w wyniku upływu terminu przedawnienia, zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

Przekazywanie danych

 • Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

  Jesteśmy częścią grupy Pierre Fabre i w razie potrzeby, w celach wymienionych poniżej, konieczne będzie udostępnienie Twoich danych osobowych naszym podmiotom powiązanym:

  - Możemy wyznaczyć zewnętrznych dostawców usług (którzy będą działać zgodnie z naszymi instrukcjami), którzy będą pomagać nam w dostarczaniu Ci informacji, produktów lub usług, w kierowaniu i zarządzaniu naszą działalnością lub w zarządzaniu naszą stroną internetową i jej ulepszaniu. W takim przypadku osoby trzecie mogą potrzebować dostępu do Twoich danych osobowych. 
  W przypadku przekazania Twoich danych osobowych poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) innym spółkom należącym do grupy Pierre Fabre lub dostawcom usług, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą chronione w takim samym stopniu, jak gdyby pozostawały na obszarze EOG, w tym poprzez zawieranie umów o przekazywanie danych, korzystanie z zatwierdzonych przez Komisję Europejską Standardowych Klauzul Umownych, które mogą być aktualizowane lub zmieniane, lub przy użyciu systemów certyfikacji, takich jak program Tarcza Prywatności USA – UE (EU - US Privacy Shield) lub innych mechanizmów przekazywania danych, jak np. decyzje o odpowiednim poziomie ochrony danych w stosownych przypadkach, zasady wiążące dla przedsiębiorstw lub umowy zatwierdzone przez unijne organy ochrony danych. 

  - Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim w związku z potencjalną lub faktyczną sprzedażą naszej firmy lub jakiegokolwiek z naszych aktywów, lub jakiejkolwiek spółki powiązanej, przy czym w tym przypadku przechowywane przez nas dane osobowe o naszych użytkownikach mogą być jednym z przekazywanych aktywów. 
  Będziemy również odpowiadać na wnioski o udzielenie informacji w okolicznościach, w których wymaga tego prawo lub gdy takie ujawnienie jest wymagane w celu ochrony naszych praw i/lub spełnienia wymogów postępowania sądowego, realizacji nakazu sądowego, na wniosek organu regulacyjnego lub w związku z jakimkolwiek innym postępowaniem prowadzonym przeciwko nam.
 • Linki zewnętrzne

  Strona może zawierać łącza do stron osób trzecich. Nie kontrolujemy jednak stosowanych przez te witryny praktyk w zakresie danych osobowych ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności, zachęcamy zatem do zapoznania się z treścią obowiązującej dla tych stron polityki prywatności. Niniejsza polityka ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych gromadzonych przez nasze witryny internetowe lub w trakcie prowadzonej przez nas działalności.

Przysługujące Ci prawa

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:
 
 • Lista przysługujących praw

  • zostanie zakwestionowana poprawność danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych;
  • nie wymagamy już danych użytkownika, które są jednak nadal potrzebne dla celów ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Prawo do zażądania przeniesienia Twoich danych osobowych w formie czytelnej dla urządzeń na osobę trzecią (lub na Ciebie), w przypadku gdy przetwarzanie przez nas danych oparte jest na Twojej zgodzie lub na zawartej z Tobą umowie;
  • Prawo do udzielenia ogólnych lub szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu przetwarzania i wykorzystania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci.
  • Prawo do zgłoszenia w dowolnym czasie sprzeciwu wobec kontaktów telefonicznych w celach marketingu bezpośredniego, poprzez nieodpłatne zarejestrowanie się na stronie: www.bloctel.gouv.fr; 
  • Prawo do wycofania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody);
  • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; 
  • Prawo do wglądu lub uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń wdrożonych w celu przekazania Twoich danych osobowych do kraju trzeciego lub międzynarodowej organizacji.
 • Dowiedz się więcej

  Poza wyżej wymienionymi prawami, przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec jakiejkolwiek formy przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ochrony danych osobowych, na przykład ICO w Wielkiej Brytanii, CNIL we Francji lub AEPD w Hiszpanii].   
  W celu wykonania powyższych praw, prosimy o kontakt. Należy pamiętać, że możemy zażądać potwierdzenia Twojej tożsamości i zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty, o ile zezwalają na to przepisy prawa, na przykład jeżeli Twoje żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twój wniosek w wymaganym terminie.
Przysługuje nam w danym czasie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w obowiązującym prawie i/lub naszych zasadach ochrony prywatności.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: pouk@pierre-fabre.com
Data aktualizacji 08/06/2019 15:18
Wyślij e-mail

Wyszukiwanie w trakcie

Login required

Aby skorzystać z opcji musisz się zalogować


Login or create an account

You can't post more than one comment on a product

Dodaj swoją opinię

* Pola obowiązkowe

Moje konto

-Dzień
-Miesiąc
-Rok

Marki Pierre Fabre:

*Pola obowiązkowe

Thanks for sharing!

Twój komentarz został przesłany do akceptacji przez administratora serwisu i zostanie opublikowany po zatwierdzeniu.