Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Możesz na nas liczyć.

Administratorem danych osobowych jest Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, KRS: 0000021960, dalej: „PFDC”. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować listownie na adres: ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa lub elektronicznie na adres: odo.pfdc@pierre-fabre.com. PFDC oświadcza, że będzie przetwarzał Twoje dane osobowe z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i wykorzystywał je w szczególności w celu: (i) udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, oraz (ii) wysyłania newslettera, zawierającego m.in. informacje handlowe, dotyczące produktów marki Eau Thermale Avène, na wskazany adres e-mail, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Masz prawo żądać dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo do przenoszenia, dotyczących Cię danych osobowych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Masz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym przysługujących Ci praw, są zawarte w naszej Polityce Prywatności, w szczególności w pkt VIII. W przypadku przetwarzania przez PFDC Twoich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem działania niepożądanego, szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych do formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego  oraz w Informacji do zgłoszenia ciężkich / nie ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych.  Natomiast szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania przez PFDC Twoich Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji medycznej znajdziesz w Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z udzielaniem informacji medycznej.

Wsparcie:

Eau Thermale Avène
ul. Belwederska 20/22, 
00-762 Warszawa

Aby zgłosić działanie niepożądane po zastosowaniu produktu leczniczego lub incydent medyczny po zastosowaniu wyrobu medycznego marek Naturactive, Pierre Fabre Health, Pierre Fabre Oral Care, Pierre Fabre Dermatology, Pierre Fabre Oncology lub Pierre Fabre Drug prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

powrót do góry