TESTOWANIE

TESTOWANIE

Ponieważ nie uznajemy kompromisów w kwestii bezpieczeństwa naszych produktów, współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi zespołami toksykologów w celu ich dokładnej oceny.

Co roku w testowaniu produktów bierze udział 8000 ochotników, zarówno zdrowych, jak i będących docelowymi odbiorcami produktu.
Do wprowadzenia każdego produktu dermokosmetycznego Pierre Fabre rekrutujemy od 300 do 1000 wolontariuszy.
Niektóre z tych testów są przeprowadzane w ośrodkach badawczych zlokalizowanych
wokół Tuluzy.

Zgodnie z europejskimi przepisami kosmetycznymi (Rozporządzenie WE 1223/2009),
producenci zobowiązani są stosować metody alternatywne wobec testów na zwierzętach,
dostępne do testowania nowych surowców i gotowych produktów.
Jako pionierzy tego podejścia wdrożyliśmy program alternatywny i
od kilku lat zaprzestaliśmy wszelkich testów na zwierzętach.

Aby ocenić bezpieczeństwo naszych produktów kosmetycznych bez udziału
zwierząt, stworzyliśmy program alternatywny:
- rozwój testów substytucyjnych na hodowlach komórkowych w naszym własnym
laboratorium hodowli skóry, stworzonym ponad 20 lat temu,
- dostępne na rynku metody implementacji,
- aktywny udział w programach badań realizowanych przezPaństwowe
organizacje francuskie i europejskie.
Popieramy również rozwój alternatywnych metod eksperymentalnych
wspierając finansowo programy badawcze prowadzone
wspólnie przez Komisję Europejską i Cosmetics Europe -
europejską organizacje zrzeszającą profesjonalistów branży kosmetycznej, której jesteśmy członkiem.

Nasze produkty obecne są również na rynku chińskim, gdzie testy narzucone są przez
przepisy lokalne. Niektóre z tych badań, dokonywane przez laboratoria akredytowane przez
chińskie władze, przeprowadzane są na zwierzętach. Marka Eau Thermale Avène nie popiera takich praktyk.
Cosmetics Europe, organizacja, której jesteśmy członkiem, a także inne
międzynarodowe stowarzyszenia zawodowe przemysłu kosmetycznego współdziałają z
władzami chińskimi, aby położyć kres obowiązkowym testom na zwierzętach i zachęcić je do stosowania
metod alternatywnych, jak ma to już miejsce w Europie. Wierzymy, że
dzięki współpracy z rządem chińskim będziemy w stanie poczynić postępy w tej sprawie.


Aby zagwarantować
bezpieczeństwo i nieszkodliwość wszystkich naszych formuł, przeprowadzamy wyjątkowo rygorystyczne
badania, wykraczające poza wymagania europejskie: przedkliniczne badania in vitro; badania in vivo,
badania tolerancji klinicznej: (testy uczuleniowe oraz testy tolerancji skórnej i/lub okulistycznej pod
kontrolą dermatologiczną i/lub okulistyczną i/lub pediatryczną).

Testujemy nasze produkty pod kontrolą dermatologiczną i/lub okulistyczną i/lub
pediatryczną, aby upewnić się, że są one skuteczne i nie wywołują alergii lub
nietolerancji. W trakcie rozwoju, każdy produkt przechodzi
serię rygorystycznych testów (bakteriologia, kompatybilność z opakowaniem, tolerancja, użytkowanie,
itd.). Wszelkie Informacje zamieszczone na opakowaniach produktów są wcześniej weryfikowane klinicznie.

Wszystkie produkty do pielęgnacji skóry, które nie są przeznaczone specjalnie dla kobiet w ciąży, nie są testowane
z ich udziałem. Stosowanie naszych produktów w czasie ciąży i karmienia piersią zależy od
ich formuły. Prosimy o kontakt w sprawie wszelkich zapytań.

Tylko l, TriXera NUTRITION, Cicalfate, XeraCalm A.D i Mleczko do opalania dla dzieci SPF50+
w formacie 100 ml zostały przebadane z udziałem niemowląt i dzieci.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Laboratoires Dermatologiques Avène są zaangażowane w działania mające na celu zapewnienie jakości naszych produktów przy jednoczesnej ochronie naszych zasobów.

Nawiązaliśmy współpracę z organizacją charytatywną Pur Projet, która postawiła sobie za zadanie odbudowę dna morskiego. Pracujemy nad odbudową raf koralowych w Indonezji, angażując przy tym lokalną populację. Udział w tym ambitnym projekcie ekologicznym jest dla nas powodem do dumy!

Aby ograniczyć ilość odpadów plastikowych, zdecydowaliśmy się na system OTWÓRZ/ZAMKNIJ w naszych sprayach do opalania. Czy zdarzyło Ci się zgubić nakrętkę od butelki z kremem do opalania? Dzięki sprayowi Eau Thermale Avène nigdy się to już nie powtórzy, a nasza planeta będzie Ci wdzięczna!

Nasz Zakład Produkcyjny utylizuje 90% odpadów dzięki partnerstwu z
firmami zaangażowanymi w ochronę środowiska.
Ponadto, nasze Centrum Hydroterapii, Zakład Produkcyjny i Centrum Badań Wody
są zgrupowane w jednym miejscu, dzięki czemu przyczyniamy się do lokalnego rozwoju.

Nasza grupa, Pierre Fabre, uzyskała w 2012 roku certyfikat AFAQ 26000 z potwierdzonym
poziomem. Ten dobrowolny proces oceny, opracowany przez AFNOR Certification na podstawie
normy ISO 26000 pozwala organizacjom zmierzyć poziom ich dojrzałości i
efektywności w zakresie odpowiedzialności społecznej. Jest to pierwszy raz, gdy Certyfikat został przyznany
laboratorium farmaceutycznemu oraz firmie zatrudniającej ponad 10.000 pracowników.

Nasze formuły i opakowania są w czołówce eko-designu,
wszystko to przy zachowaniu naszych standardów jakości, bezpieczeństwa i etyki.
Aby kontrolować nasz ślad ekologiczny, opracowaliśmy politykę odpowiedzialnych zakupów
podpisując kartę "10 zobowiązań dla odpowiedzialnych
zakupów "
W naszym Zakładzie Produkcyjnym realizujemy program efektywności energetycznej,
który znacznie zmniejsza naszą emisję CO2. Ponadto
wykorzystujemy 100% energii odnawialnej pochodzącej z elektrowni wodnych.
Ponad 90% naszych odpadów produkcyjnych jest odzyskiwanych poprzez stałe sortowanie
i recykling.
Ponadto, minimalizujemy wpływ naszych produktów w dłuższej perspektywie: nasze spraye, aerozole, aluminiowe
tubki, plastikowe butelki, szklane słoiki, pudełka i instrukcje nadają się do recyklingu.

Ponieważ solidarność jest bliska naszemu sercu, współpracujemy z wieloma organizacjami.
Oferujemy im nasz wkład naukowy, nasze wsparcie operacyjne i finansowe,
a także narzędzia edukacji terapeutycznej. Wśród tych partnerstw jest jedno, które od kilku lat rozwijamy z Europejską Fundacją na rzecz Walki z Rakiem Skóry. Tym razem celem jest pomoc w podnoszeniu świadomości, edukacji i profilaktyce nowotworów skóry u dzieci.

SPRZEDAŻ DETALICZNA

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Ponieważ nasze produkty przeznaczone są dla skóry wrażliwej, rygorystycznie dobieramy
składniki i przeprowadzamy wiele badań klinicznych. Nacisk na jakość naszych
produktów może mieć wpływ na ich finalną cenę.
Ponadto, ceny produktów są ustalane przez naszych dystrybutorów i mogą się różnić w zależności od punktu
sprzedaży.

Niestety, ze względu na ilość zapytań, nie jesteśmy w stanie wysłać Ci próbek. Zapraszamy do odwiedzenia punktu sprzedaży, aby zapoznać się z naszymi produktami do pielęgnacji skóry.

Niestety, nie posiadamy programu lojalnościowego.

ROZWÓJ PRODUKTU

ROZWÓJ PRODUKTU

Zaufanie naszych konsumentów ma dla nas kluczowe znaczenie. Dlatego też ocena bezpieczeństwa naszych produktów opiera się na trzech rodzajach analiz przeprowadzanych z najwyższą starannością.

Ze względu na nasz status jako firmy działającej w sektorze zdrowia, zdecydowaliśmy się na posiadanie własnego działu
nadzoru kosmetycznego w naszych laboratoriach, już od 25 lat, aby zapewnić
bezpieczeństwo konsumentów podczas korzystania z naszych produktów po ich wprowadzeniu na rynek
oraz we wszystkich krajach, w których są one sprzedawane. Ta międzynarodowa organizacja opiera się również na
zewnętrznych i niezależnych ekspertyzach. Sieć ekspertów cosmetovigilance stale monitoruje i regularnie
ocenia bezpieczeństwo produktów Eau Thermale Avène, zgodnie z rygorystycznymi i uznanymi metodami
oraz gromadzi, zatwierdza i analizuje potencjalne niepożądane efekty związane z korzystaniem z naszych
produktów, a także proponuje wszelkie rozwiązania mogące je ulepszyć.

Pomysł na nowy produkt może pochodzić od kierownika produktu,
wynikać z potrzeby wyrażonej przez konsumentów, a nawet badań wskazujących na taką potrzebę.
Następnie przechodzimy przez precyzyjny proces, od sporządzenia specyfikacji po
badania kliniczne produktu gotowego, poprzez zatwierdzenie formuły i testy stabilności
na produkcie w jego opakowaniu. Po zatwierdzeniu wszystkich kroków, wprowadzamy
produkt na rynek.

Grupa Pierre Fabre Dermo-Cosmetics, do której należymy, przeprowadza każdego roku od 750
do 1050 badań mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych, w zakresie kompatybilności oraz stabilności na wszystkich
swoich produktach.
Przeprowadzamy 4 do 5 testów tolerancji klinicznej i skuteczności na każdej z naszych
formuł przed ich zatwierdzeniem.
Systematycznie kontrolujemy składniki, opakowania i produkty w każdej
wyprodukowanej serii.
Po wprowadzeniu produktów na rynek, monitorujemy je również w dłuższej perspektywie czasowej.

Dodatkowo, dokonujemy regularnego przeglądu naszych produktów, zgodnie z
informacjami zwrotnymi dotyczącymi cosmetovigilance (bezpieczeństwa stosowania) i jakości, jak również przy uwzględnieniu postępów naukowych i najnowszych regulacji prawnych.

Jeśli uważasz, że istnieje problem z produktem, możesz skontaktować się z naszym działem ds. jakości,
który poprosi Cię o przesłanie produktu do
przetestowania. Jeśli produkt okaże się wadliwy, zostanie Ci wysłany
nowy. Skontaktuj się z obsługą klienta.

Dwa szczegóły na opakowaniach produktów kosmetycznych pozwalają Ci
sprawdzić, czy są one nadal przydatne.
Po pierwsze, można sprawdzić datę ważności. Do tej daty
gwarantujemy efektywność i stabilność naszych produktów. Informacja ta jest obowiązkowa w Europie
dla produktów higienicznych i pielęgnacyjnych, których termin ważności jest krótszy niż 30 miesięcy. Możesz
też odnieść się do PAO (Period After Opening), symbolizowanego przez otwarty słoik
zawierający liczbę i literę M oznaczającą "miesiąc". Liczba ta odpowiada liczbie miesięcy, od otwarcia opakowania,
podczas których produkt może być używany bez żadnego ryzyka. Pakowane próżniowo
produkty (dozowniki airless lub Kosmetyk Sterylny) nie posiadają PAO, ponieważ
można używać je tak długo, jak jest to pożądane, w ramach zalecanego limitu 3 lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, oceniamy każdy
składnik naszych produktów, biorąc pod uwagę jego właściwości fizyko-chemiczne,
profil toksykologiczny, poziom ekspozycji (twarz, ciało), czas kontaktu, przeznaczenie produktu
(skóra wrażliwa, niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, stan skóry), jak również
opakowanie i sposób aplikacji produktu.
Dla każdego stosowanego surowca ocena bezpieczeństwa prowadzi do opracowania
dokumentu podsumowującego, opartego na dostępnych danych, ewentualnie uzupełnionych o
serię testów i analiz. To z kolei daje nam pozytywną lub negatywną opinię na temat stosowania danego
składnika w zależności od produktu.
Rygorystycznie oceniamy potencjalne ryzyko wystąpienia substancji rakotwórczych, mutagennych lub
substancji działających szkodliwie na rozrodczość (CMR). Należy zaznaczyć, że substancje sklasyfikowane w ramach CMR są objęte
niezwykle surowymi przepisami dotyczącymi kosmetyków.

Dla każdego kosmetyku oceniamy bezpieczeństwo surowców, a także
bezpieczeństwo gotowego produktu.
Po pierwsze, analizujemy skład formuły i obliczamy margines
bezpieczeństwa dla stężenia każdego składnika. Następnie przeprowadzamy przedkliniczne
testy (in vitro), testy tolerancji klinicznej (in vivo na zdrowej skórze, a następnie na skórze, dla której produkt jest przeznaczony),
testy uczuleniowe i wreszcie testy tolerancji skórnej i/lub okulistycznej.
W trakcie tworzenia naszych formuł, jeśli spotkamy problem podczas
testów, to bez wątpienia produkt nie zostanie wprowadzany na rynek i zaczynamy wszystko od początku. Dla
Eau Thermale Avène bezpieczeństwo jest najważniejsze. Każdy produkt jest zatem umieszczany na
na rynku z absolutną gwarancją, że jest on bezpieczny w normalnych warunkach użytkowania.

Absolutnym priorytetem marki jest zapewnienie Ci bezpieczeństwa. Wspiera nas w tej misji ekspertyza Laboratorium Dermatologicznego Eau Thermale Avène, będącego fundamentem naszej naukowej etyki.
Aby to osiągnąć, pracujemy z zespołami
wysoko wykwalifikowanych toksykologów, którzy rygorystycznie testują wszystkie nasze produkty,
zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi - jednymi z najsurowszych
na świecie.

Nasze badania trwają średnio trzy lata – począwszy od znalezienia aktywnego składnika aż po wprowadzenie gotowego produktu na rynek.
. Ale proces ten może trwać nawet 10 lat!
Nasz zespół 72 ekspertów opracowuje i przeprowadza badania kliniczne we własnym zakresie lub we współpracy ze
specjalistami z całego świata.

Każdy produkt zawiera numer partii w określonym formacie, który identyfikuje jego
pochodzenie. Dzięki temu możemy ustalić datę produkcji, surowce, z których został wykonany itp. Te
szczegóły pozwalają nam na wycofanie partii w razie potrzeby.

SKŁAD PRODUKTU

SKŁAD PRODUKTU

Dostarczamy naukowych informacji na temat naszych składników, aby składy produktów były dla konsumentów transparentny..

Nasze składniki rygorystycznie spełniają wymagania obowiązujących europejskich
przepisów dotyczących kosmetyków. Są one aktualizowane bardzo regularnie, pięć do sześciu razy w roku, w celu
uwzględnienia postępów w nauce.
W przypadku każdego produktu, wszystkie użyte składniki są wymienione na opakowaniu. Ten
opis formuły jest zgodny z międzynarodowym standardem INCI (Międzynarodowa Nomenklatura
Składników Kosmetycznych).

W naszych peelingach używamy mikrogranulek celulozowych. Plastikowe mikrogranulki
są zabronione przez ustawę o ochronie środowiska zwaną Ustawą o różnorodności biologicznej, przyjętą w wyniku COP 21.

BHT (Butylated Hydroxytoluene) jest przeciwutleniaczem, który zapobiega jełczeniu związków tłuszczowych
zawartych w formule.
W oparciu o dostępne badania, panel ekspertów ds. Przeglądu Składników Kosmetycznych (CIR)
stwierdził, że BHT nie powoduje znaczącego działania drażniącego, uczulającego lub
fotouczulenia.
Dodatkowo, ponieważ stężenie tego składnika w formułach kosmetycznych jest bardzo niskie (od
0.0002% do 0,5%), jego stosowanie nie stanowi żadnego zagrożenia.

Dwutlenek tytanu jest barwnikiem kosmetycznym, którego używamy do wybielania niektórych
produktów.
W formie nano jest on również filtrem przeciwsłonecznym. Filtry przeciwsłoneczne pomagają skutecznie chronić skórę
przed zagrożeniami związanymi z promieniami słonecznymi, a przede wszystkim pomagają zapobiegać
nowotworom skóry. Dotychczas nie ma udowodnionych naukowych dowodów na to, że stanowią one zagrożenie dla
zdrowia. Kontrowersje w mediach podały w wątpliwość znaczenie
ochrony przed promieniami UV: według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2017 roku, jeden na trzy nowotwory skóry były związane z
ekspozycją na działanie promieni słonecznych. Nasze badania wykazały, że dwutlenek tytanu nie wnika
znacząco w skórę i nie stanowi zagrożenia przy wdychaniu. Jest to więc bezpieczne,
nawet w przypadku stosowania w formie sprayu.
Zdecydowaliśmy się na użycie tylko czterech filtrów o zmniejszonej koncentracji, aby
zapewnić optymalną ochronę przeciwsłoneczną, ograniczając jednocześnie wpływ na
środowisko morskie. Udoskonaliliśmy również biodegradowalność naszych formuł
usuwając silikony i filtry przeciwsłoneczne, które rozpuszczają się w wodzie.

Kryteria definiowania substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, zaproponowane w dniu 4 lipca 2017 r. przez
Państwa członkowskie Unii Europejskiej, zostały odrzucone przez Parlament Europejski w dniu 4 października
2017 r. Do dziś nie ma oficjalnej listy substancji zaburzających gospodarkę hormonalną
dostarczonej przez Wspólnotę.
Pozostajemy czujni, aby uwzględniać wszelkie ewolucje wiedzy naukowej
oraz europejskich rozporządzeń w sprawie kosmetyków, tak aby zaproponować formuły gwarantujące wysoki poziom
bezpieczeństwa.

Opracowując nasze produkty, niezwykle poważnie traktujemy obawy związane z kontrowersyjnymi składnikami. Składniki kosmetyczne
wpływają na skuteczność, konserwację, konsystencję, kolor i
zapach produktów. Ich charakter i procentowy udział w formule nie są dobierane
przypadkowo, każdy składnik odgrywa tu swoją rolę.

Stosowana od dziesięcioleci w produktach kosmetycznych, ciekła parafina należy do
rodziny olejów mineralnych. Według niemieckiego Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BFR),
długotrwałe stosowanie produktów kosmetycznych zawierających oleje mineralne nie stanowi
zagrożenia dla zdrowia.
Parafina ciekła jest obojętnym i niekomedogennym związkiem, który posiada bardzo wysoką
tolerancję skórną. Jest to składnik nawilżający, który zmiękcza skórę i chroni ją przed
podrażnieniami spowodowanymi czynnikami środowiskowymi.

Właściwości emoliencyjne glikolu polietylenowego nadają kosmetykom
efekt nawilżający. Jest to składnik emulgujący, który nadaje kremom konsystencję i
wyjątkowa trwałość.

W produktach kosmetycznych, silikony (CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE,
CYCLOMETHICONE, itp.) mają doskonałe właściwości sensoryczne: poprawiają
odczucie (śliskość, gładkość) i wykończenie (pudrowe, bardziej suche, matujące). Zachęca to
do długotrwałego stosowania produktu.
Silikony są uważane za bezpieczne składniki przez międzynarodowe organy regulacyjne,
w tym Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów
(SCCS). Są to materiały obojętne chemicznie, dobrze tolerowane przez skórę, niekomedogenne,
niepowodujące podrażnień i alergii.

W kosmetykach rola antyoksydantów polega na ochronie formuły produktu przed utlenianiem,
a w szczególności, aby zapobiec zjełczeniu tłuszczów roślinnych.

Chcesz, aby Twoje produkty były skuteczne i bezpieczne tak długo, jak długo będziesz ich używać.
Dlatego też zazwyczaj musimy dodawać do naszych formuł środki konserwujące,
co zapobiega zanieczyszczeniu i pogorszeniu jakości produktu. To właśnie dzięki tym
konserwantom możemy zagwarantować trwałość i termin przydatności do spożycia naszych
produktów.
Na przykład, stosowanie konserwantów takich jak parabeny stanowi znacznie mniejsze ryzyko
dla zdrowia, niż jakiekolwiek potencjalne skażenie bakteryjne.

Fenoksyetanol jest środkiem konserwującym, który pomaga zapewnić trwałość i
termin przydatności naszych produktów. Nasze doświadczenie w tej kwestii
pozwala nam bezpiecznie go wykorzystywać. Według panelu ekspertów ds. Przeglądu Składników Kosmetycznych (CIR)
składnik ten jest bezpieczny, jeśli jest stosowany w produktach kosmetycznych aplikowanych na
skórę, dla wszystkich grup wiekowych, w tym niemowląt - z wyjątkiem stosowania na ich na okolice
pośladków. Nie powoduje podrażnienia, nie uczula, nie jest fototoksyczny ani mutagenny.
Występuje naturalnie, na przykład w zielonej herbacie i cykorii.

Ropa naftowa jest surowcem naturalnym, którego oczyszczenie pozwala na otrzymanie kosmetyków i
olejków mineralnych o jakości farmaceutycznej. Przeprowadzone badania gwarantują, że
kupowane przez nas składniki petrochemiczne posiadają wysoki poziom bezpieczeństwa, jak również korzystne
właściwości dla skóry (gęstość, konsystencja, ochrona). Nasze laboratorium czuwa również
nad jakością tych surowców, pozyskiwanych wewnętrznie, jak i od naszych dostawców.
Posiadamy dobre doświadczenie toksykologiczne i prowadzimy dogłębny nadzór kosmetyczny w odniesieniu tego typu
składników. Te neutralne i obojętne substancje tłuszczowe posiadają doskonałą tolerancję i są
niedrażniące. Ich stosowanie więc doskonale odpowiada potrzebom skóry wrażliwej.

Jeżeli składnik jest włączony do formuły produktu w
w formie nanometrycznej, termin [NANO] jest określony po jego nazwie w liście składników
na opakowaniu.
Nanocząsteczki są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.
Na przykład od prawie 20 lat są one zawarte w produktach do opalania. W rzeczywistości
nanometryczna forma składnika zapewnia dobre rozprowadzenie fotoprotekcyjnego składnika aktywnego,
poprawiając wydajność wyrobu gotowego.
Bezpieczeństwo nanocząsteczek zostało potwierdzone przez europejskie i międzynarodowe organy ds. zdrowia,
które ustanowiły rygorystyczne programy badań wymagane przed ich dopuszczeniem do
użytku.
Badania wykazały, że cząsteczki zawarte w formule produktu oddziałują na siebie wzajemnie
tworząc grupy o wielkości 100 nm, które nie przenikają przez
barierę skóry. Przeprowadziliśmy również testy naszych produktów, aby wykazać, że nanocząsteczki
nie wnikają w skórę.

Oleje mineralne są surowcami składającymi się wyłącznie z węgla i
cząsteczek wodoru. Stosuje się je w kosmetyce, a także
w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, jako substancje powlekające i
hermetyczne.
Ich główną cechą jest utrzymywanie się na powierzchni skóry, tworząc ochronny film,
bez przenikania przez jej warstwy. Nawilżające i emolientowe, zmiękczają skórę suchą,
chroniąc ją jednocześnie przed podrażnieniami spowodowanymi czynnikami środowiskowymi. Doskonale
stabilne, pozostają skuteczne przez długi czas.
Wszystkie nasze formuły zawierające oleje mineralne spełniają rygorystyczne normy
przepisów kosmetycznych i zapewniają wysoki poziom czystości zgodnie z
normami farmaceutycznymi. Wymagamy od naszych dostawców, aby dostarczali nam surowce, które zostały wyprodukowane
zgodnie z normami określonymi przez Farmakopeę Europejską. Ponadto, wewnętrznie monitorujemy jakość
i dozowanie.
Wolny od ryzyka charakter tych olejów został niedawno potwierdzony przez niemiecki Federalny Instytut
dla oceny ryzyka (BFR). Są one całkowicie bezpieczne dla zdrowia
konsumentów, a także znane są z doskonałej tolerancji i właściwości ochronnych
i nawilżających.

Parabeny są naturalnie pozyskiwanymi konserwantami, które występują również w
owocach i warzywach (truskawki, marchew, cebula). Istnieją różne rodzaje parabenów i są one
stosowane od wielu lat w produktach kosmetycznych w celu zapobiegania rozwojowi
szkodliwych bakterii i grzybów. Tylko cztery z nich są stosowane w kosmetykach:
METYLPARABEN, ETYLPARABEN, PROPYLPARABEN i BUTYLPARABEN. Zgodnie z przepisami UEW danej formule,
każdy rodzaj parabenu nie może przekroczyć 0,4% dla maksimum 0,8%.

Dysponujemy kompleksowymi danymi toksykologicznymi, które aktualizujemy
wraz z postępem naukowym w zakresie oceny chemicznej.
Nasza wiedza na temat tych substancji pozwala nam na ich bezpieczne stosowanie. Są one
bardzo skuteczne i nisko uczulające. Jednakże, w odpowiedzi na obawy naszych
konsumentów, usuwamy je za każdym razem, gdy aktualizujemy skład naszych formuł..

Każdy produkt kosmetyczny posiada kartę bezpieczeństwa. Jako producent,
jesteśmy odpowiedzialni za wprowadzenie go na rynek i zobowiązani do zagwarantowania jego bezpieczeństwa.
Zgodnie z wymaganiami farmaceutycznymi Grupy Pierre Fabre, do której należymy
nasze kosmetyki są produkowane i kontrolowane zgodnie z najsurowszymi standardami.
Wszystkie nasze formuły opracowywane są w najwyższym poszanowaniu aktualnych
przepisów prawnych. Nasze produkty posiadają doskonałą skuteczność i tolerancję
wszystkich typów skóry, w tym skóry nadwrażliwej lub skóry skłonnej do atopii.

Bezpieczeństwo naszych konsumentów jest dla nas absolutnym priorytetem.
Zgodnie z przepisami europejskimi, ekspert toksykolog ocenia każdy z naszych
produktów przed wprowadzeniem ich na rynek.
Ocena bezpieczeństwa naszych produktów opiera się o trzy testy: oceny
bezpieczeństwa surowców, oceny bezpieczeństwa produktów gotowych oraz
cosmetovigilance, który polega na monitorowaniu tolerancji produktów
na rynku i gromadzenie wszelkich informacji mogących je ulepszyć.

Dla osób ze skórą nadwrażliwą lub o obniżonym progu tolerancji, które chcą całkowicie uniknąć
konserwantów, Sterylne Kosmetyki wynalezione przez Grupę Pierre Fabre to
jedyna w swoim rodzaju alternatywa na świecie. Proces wytwarzania produktów o tej formule
eliminuje potrzebę stosowania środków konserwujących, dzięki unikalnemu i doskonale hermetycznemu
systemowi zamykania.

DANE OSOBOWE

DANE OSOBOWE

Gromadzimy Twoje dane osobowe w określonym celu (na przykład udział w konkursie,
w programie lojalnościowym, itp.) Z reguły nie zatrzymujemy ich, kiedy
cel, dla którego zostały one zgromadzone został osiągnięty.
O ile nie wyrazisz sprzeciwu, będziemy przechowywać Twoje dane przez trzy lata na
cele marketingowe.
Czasami musimy archiwizować Twoje dane przez dłuższy czas, aby spełnić nasze zobowiązania prawne (np.
cosmetovigilance, usługi w zakresie jakości itd.)
W każdym przypadku, gdy nie potrzebujemy już Twoich danych, upewniamy się, że
są całkowicie niszczone lub anonimizowane. Dowiedz się więcej o naszej Polityce Prywatności.