Wywiad z Patricią Aublet, współzałożycielką PUR Projet
Ekosystem morski i rafy koralowe: wybór podejścia holistycznego

Ekosystem morski i rafy koralowe: wybór podejścia holistycznego

Wywiad z Patricią Aublet, współzałożycielką PUR Projet

Eau Thermale Avène zobowiązuje się do stosowania swojej wiedzy w zakresie ochrony przeciwsłonecznej na skórze, jednocześnie starając się zmniejszyć wpływ swoich produktów na ekosystemy. Aby pójść jeszcze dalej i pomóc w odbudowie środowiska morskiego, Eau Thermale Avène od 2016 roku współpracuje z PUR Projet, specjalistą w dziedzinie działań na rzecz klimatu, działającym na Bali. Rozmawia z nami Patricia Aublet, współzałożycielka PUR Projet.

Czym zajmuje się PUR Projet?

Naszym celem jest regeneracja ekosystemów z pomocą lokalnych działaczy i pogodzenie człowieka z naturą. W tym celu pomagamy firmom w opracowywaniu projektów klimatycznych zgodnych z ich łańcuchem wartości. Biorąc pod uwagę społeczne i środowiskowe walory Eau Thermale Avène, było oczywiste, że możemy wspólnie stworzyć program.

Celem PUR Projet jest regeneracja ekosystemów i pogodzenie człowieka z naturą.

Patricia Aublet
Patricia AubletWspółzałożyciel PUR Projet

PUR Projet specjalizował się wcześniej w zalesianiu, jak doszło do powstania tego projektu, który ma na celu ochronę ekosystemu morskiego?

W 2016 roku firma Eau Thermale Avène chciała wesprzeć projekt bezpośrednio związany z żywiołem wody. W tym samym czasie w publikacji naukowej włoskiego badacza potępiono wpływ filtrów słonecznych na koralowce. Dlatego wspólnie chcieliśmy podjąć wyzwanie: uruchomić program odbudowy ekosystemu morskiego poprzez koralowce. Kluczowy element różnorodności biologicznej, równie ważny jak drzewa. Od nich zależy ponad 3 000 gatunków ryb i prawie 120 milionów mieszkańców. Jednakże niektóre badania pokazują, że 3% koralowców umiera każdego roku i że przy takim tempie rafy koralowe mogą zniknąć do 2100 roku. Eau Thermale Avène już wcześniej pracowała nad zminimalizowaniem wpływu swoich filtrów przeciwsłonecznych i formuł na ekosystemy morskie, a to był jeden ze sposobów, aby pójść o krok dalej.

Od koralowców zależy ponad 3000 gatunków ryb i prawie 120 milionów mieszkańców.

Jak pracowaliście na miejscu, aby chronić rafę koralową?

Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie programu PUR Corail w Pejarakan na wyspie Bali w Indonezji, ponieważ wioska ta znajduje się w złotym trójkącie koralowym, regionie znanym z dużej koncentracji koralowców. Jednak w wyniku połowów cyjankiem i globalnego ocieplenia organizmy te ulegają widocznemu wybieleniu. Spotkaliśmy się z mieszkańcami i organizacjami na miejscu, aby lepiej zrozumieć ich problemy. Następnie współtworzyliśmy rygorystyczny protokół: wdrożenie i porównanie kilku technik szczepienia koralowców oraz pomiar ich wpływu. Jak zawsze przeszkoliliśmy mieszkańców, aby stali się samodzielni.

AV_SPOR_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_07 800x670

Jakie trudności napotkaliście?

Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że możemy przesadzać koralowce, ale to nie jest wystarczające. Jeśli nie podejmiemy jednocześnie działań w sprawie zanieczyszczenia plastikiem i erozji gleby spowodowanej wylesianiem, to nie zadziała. Aby plan zadziałał, konieczne było podejście całościowe. Dlatego w 2018 roku uruchomiliśmy projekt gospodarki odpadami oraz program przesadzania namorzynów na wybrzeżu.

Czy były jakieś wyniki?

Osiem miesięcy później 280 rodzin zostało włączonych do programu, a prawie 10 ton odpadów zostało już zebranych i wprowadzonych do kanałów recyklingu. Uczuliliśmy mieszkańców na segregację śmieci, udostępniliśmy im platformę recyklingową i specjalne pojemniki. W tym samym czasie zaczęliśmy sadzić lasy namorzynowe, aby zapobiec erozji gleb przybrzeżnych. W ciągu kilku miesięcy dzięki Eau Thermale Avène zasadzono prawie 7000 drzew namorzynowych.

Samo przeszczepianie koralowców nie wystarczy, aby było skuteczne, musimy również podjąć działania w sprawie zanieczyszczenia plastikiem i przeciwdziałać erozji gleby.

Jak wyobrażasz sobie swoją pracę nad tym zrównoważonym projektem?

Będziemy kontynuować przeszczepienie koralowców w Pejarakan, aby poszerzyć ich obszar i jeśli to możliwe rozprzestrzenić się na inne części globu. Na lądzie testujemy nową metodę sadzenia lasów namorzynowych. Ostatecznie bardziej odpowiednie wydaje się bezpośrednie sadzenie propagul (sadzonek namorzynów) pobranych z lasów namorzynowych na obszarze plantacji, bez wcześniejszego wzrostu w szkółce. Jeśli chodzi o odpady, wciąż mamy do wykonania pracę związaną z identyfikacją różnych rodzajów odpadów i istniejących systemów recyklingu. Myślimy również o tym, aby bardziej skupić się na zbieraniu odpadów z hoteli i restauracji. I oczywiście będziemy kontynuować kampanie mające na celu podnoszenie świadomości, informowanie i szkolenie mieszkańców - kluczowe aspekty tego typu projektów.

powrót do góry