av_instit-impluvium-forest-hd 1638x722

Ochrona lasów Woda, człowiek i...drzewa

20-gouttes_logo_eta le don d_apaiser_ft carre

Park leśny Avène chroni ten teren od dziesięcioleci i przyczynia się do jakości wody termalnej. Od 2018 roku powierzyliśmy nasze 102 hektary lasów pod opiekę Office National des Forêts (Krajowe Biuro Leśnictwa), uznanego eksperta w dziedzinie zarządzania drzewami i lasami. Wywiad z Nicolasem Kremerem, inżynierem rolnictwa z ONF, który zbadał każdą z naszych 11 zalesionych działek.

Jaką rolę odgrywa las w jakości wody (termalnej i pitnej)?

Odgrywa on istotną rolę. Po pierwsze dlatego, że drzewa chronią glebę przed wysychaniem i erozją. Bez nich woda deszczowa nie zdążyłaby przeniknąć do gruntu i dotrzeć do warstw wodonośnych. Albo wcześniej wyparuje, albo spłynie do rzek. Po drugie, ponieważ korzenie drzew są pierwszym filtrem w długim procesie przekształcania wody deszczowej w wodę termalną. Wreszcie, ponieważ im starsze drzewa, tym głębiej sięgają ich korzenie, tym bardziej mieszają się z ziemią. Przenikająca woda może iść dalej i przybierać więcej minerałów i mikroelementów.

Co jest szczególnego w parku leśnym w Centrum Hydroterapii Avène?

Jest to bardzo gęsty las, który może wydawać się nie do przebycia. Występują tu głównie buki i dęby, ale także sosny, topole i kilka kasztanowców. Jest bardzo stary, pojawił się na mapach już ponad 150 lat temu. Jest to ważne, ponieważ oznacza to bogatą podziemną florę i faunę, bardziej udany, bardziej zrównoważony ekosystem. Jest to korzystne dla jakości wody.

Las w parku Centrum Hydroterapii Avène jest bardzo stary. Jest to ważne, ponieważ oznacza to bardziej udany, bardziej zrównoważony ekosystem. Jest to korzystne dla jakości wody.

Nicolas Kremer
Nicolas KremerInżynier rolnictwa w ONF

Jak zachować ten leśny ekosystem?

Ponieważ w okresie letnim ryzyko pożaru jest w tym regionie istotnym czynnikiem, dbamy o oczyszczanie granic obszarów zagrożonych, takich jak okolice budynków czy ruchliwe drogi. Globalne ocieplenie zaczyna również osłabiać sosny i kasztanowce. Aby wzmocnić odporność lasu Avène, musimy zatem dostosować i zróżnicować te populacje. Zamierzamy również wykarczować niektóre zagajniki dębowe, aby poprawić dostęp do zasobów dla pozostałych drzew, dając im więcej przestrzeni, a tym samym wzmacniając je. W ten sposób zachęca się do wzrostu traw, a być może wraz z nimi do tworzenia lasu pastwiskowego1. Byłaby to okazja do zapoczątkowania lokalnej dynamiki pomiędzy różnymi partnerami i zaangażowania większej liczby podmiotów we właściwe zarządzanie zasobami wodnymi. 

1 Las pastwiskowy definiuje się jako połączenie na tej samej przestrzeni: a) ulepszonych zasobów pasterskich poprzez zachowanie korzystnego wpływu drzewa na runo i zwierzęta oraz b) celu produkcji leśnej i ochrony poprzez wzmocnienie i pasterskie utrzymanie runa leśnego

powrót do góry