Zapewnienie bezpiecznych produktów
Bezpieczeństwo produktów Eau Thermale Avène

Bezpieczeństwo produktów Eau Thermale Avène

Zapewnienie bezpiecznych produktów

Dla Eau Thermale Avène Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Twoje zaufanie, oparte na pewności, że wszystkie nasze produkty są bezpieczne, jest kluczowe. Ocena bezpieczeństwa naszych produktów rozpoczyna się od oceny składników, formuły i opakowania. Każdy nasz produkt jest zatem wprowadzany na rynek z gwarancją, że jest bezpieczny w normalnych warunkach użytkowania. Następnie zapewniamy stały monitoring ich bezpieczeństwa poprzez nasz dział Monitorowania Kosmetyków.

Ocena naszych składników

Używamy wyłącznie składników, które zostały dokładnie przebadane przez naszych ekspertów naukowych, lekarzy i toksykologów, kierując się przepisami UE dotyczącymi kosmetyków. W tym celu dla każdego składnika oceniany jest zestaw kryteriów tj. charakter składnika, stężenie składnika w produkcie, który wchodzi w kontakt ze skórą, czas kontaktu zależny od rodzaju produktu (płukanie lub pozostawianie na skórze), kategorię produktu (twarz, ciało), a tym samym powierzchnię ekspozycji, cel ze szczególnym uwzględnieniem „wrażliwych” populacji, a mianowicie niemowląt, oraz opakowania, które będzie używane i sposób jego zastosowania .

Ocena naszych produktów

 Aby potwierdzić skuteczność naszych produktów w zakresie oczekiwanych celów (nawilżanie, usuwanie makijażu, rozświetlanie, itp.) oraz zapewnić ich dobrą tolerancję, oprócz oceny składników przeprowadzamy badania kliniczne. W zależności od sposobu zastosowania i użytkowania produktu, określimy badania kliniczne obejmujące określoną sekwencję różnych testów. Jeśli w którymś ze zdefiniowanych testów produkt  nie spełni oczekiwań, zostanie przerobiony tak, aby spełniał wymagania lub po prostu porzucony. Naszym priorytetem i wymogiem stawianym przez przepisy jest dostarczenie Państwu produktów bezpiecznych, o gwarantowanej nieszkodliwości (inaczej mówiąc nietoksyczności), w normalnych warunkach użytkowania.
 

PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -35-  577x614
PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -32- 473x473

Ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa produktów

Zdecydowaliśmy się na posiadanie w naszych laboratoriach własnych służb kosmetycznego nadzoru, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów podczas stosowania naszych produktów po ich wprowadzeniu na rynek we wszystkich krajach, w których są sprzedawane. Ta międzynarodowa organizacja opiera się również na zewnętrznej i niezależnej wiedzy fachowej.
Sieć ekspertów monitoruje i stale ocenia bezpieczeństwo produktów Eau Thermale Avène: stosując rygorystyczne i uznane metodologie, gromadzi, zatwierdza i analizuje potencjalne niepożądane skutki związane ze stosowaniem naszych produktów i proponuje wszelkie elementy, które mogą ulepszyć produkt.

Kluczowe dane

Kluczowe dane

Dane te odpowiadają badaniom przeprowadzonym przed wprowadzeniem do obrotu sterylnego produktu kosmetycznego przeznaczonego dla niemowląt ze skórą atopową.

21 to liczba ocen bezpieczeństwa przeprowadzonych w odniesieniu do każdego składnika, formuły i opakowania.

21 to liczba ocen bezpieczeństwa przeprowadzonych w odniesieniu do każdego składnika, formuły i opakowania.

Przeprowadzono 5 badań in vitro i 2 na zrekonstruowanym naskórku.

Przeprowadzono 5 badań in vitro i 2 na zrekonstruowanym naskórku.

284 to liczba „zdrowych” ochotników w 5 badaniach klinicznych, 89 to liczba „docelowych” ochotników w 2 badaniach klinicznych, prowadzonych pod kontrolą dermatologiczną.

284 to liczba „zdrowych” ochotników w 5 badaniach klinicznych, 89 to liczba „docelowych” ochotników w 2 badaniach klinicznych, prowadzonych pod kontrolą dermatologiczną.

183 to liczba badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych, zgodności i stabilności.

183 to liczba badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych, zgodności i stabilności.

powrót do góry