Nasze kluczowe zobowiązania

W Eau Thermale Avène postawiliśmy sobie za cel dbanie o wszystkie rodzaje skóry wrażliwej i zapewnienie jej skutecznej ochrony przed słońcem, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Nasza determinacja w tym zakresie spotkała się z zainteresowaniem ze strony studia BBC Storyworks, które w swojej kampanii #Essentialsfordailylife, mającej na celu wyróżnienie innowacyjnych firm z branży kosmetycznej, poświęciło wiele uwagi naszemu projektowi Skin Protect Ocean Respect.

W ramach zawiązanego partnerstwa podjęliśmy współpracę przy tworzeniu filmu dokumentalnego prezentującego inicjatywy podejmowane przez nas na przestrzeni ostatnich kilku lat. Projekt Skin Protect Ocean Respect jest bardzo bliski naszym sercom. Odkryjmy wspólnie założenia i osiągnięcia tego projektu.

Odkryjmy wspólnie założenia i osiągnięcia tego projektu

Morza i oceany, kluczowe dla naszego życia zasoby, które jesteśmy zobowiązani chronić

Nie bez powodu Ziemia jest nazywana Błękitną Planetą. Aż 71% procent jej powierzchni pokrywają morza i oceany. Stanowią one olbrzymi, a przy tym bardzo wrażliwy ekosystem wymagający ochrony.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że morza i oceany odpowiedzialne są za produkcję większości tlenu, którym oddychamy, a także za absorpcję i usuwanie z atmosfery znacznych ilości emitowanego przez nas CO2. Dlatego właśnie odgrywają one kluczową rolę dla życia na Ziemi.

W czasach, gdy walka z globalnym ociepleniem stanowi jeden z priorytetów środowiskowych, ochrona mórz i oceanów stała się naszą główną troską. Nie zapominajmy o milionach zamieszkujących wody morskie gatunków, które są zagrożone wyginięciem, o ile na czas nie powstrzymamy niszczenia ich naturalnych środowisk. Do zagrożonych organizmów zaliczają się koralowce, a także fitoplankton (mikroalgi) oraz zooplankton (drobne organizmy zwierzęce), znajdujące się u podstawy łańcucha pokarmowego.

Chroń swoje zdrowie i naszą planetę

Naszą podstawową misją jest dbanie o Twoją skórę i jej ochrona przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, które przyczyniają się do rozwoju wielu nowotworów skóry i są odpowiedzialne za fotostarzenie. Należy jednak pamiętać, że niektóre filtry zawarte w produktach ochrony przeciwsłonecznej mogą być toksyczne dla ekosystemów morskich. Z tego powodu marka Eau Thermale Avène przez ostatnie 10 lat podejmuje działania mające na celu zmniejszenie zawartości filtrów przeciwsłonecznych w swoich kosmetykach, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej skuteczności produktów pod względem ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB. Stosujemy wyłącznie filtry nierozpuszczalne w wodzie, po uprzednim poddaniu ich testom, umożliwiającym ocenę ich ekotoksyczności dla środowiska morskiego.

Podjęliśmy ścisłą współpracę z ekspertami z Laboratorium Oceanologicznego w Banyuls-sur-mer, będącego członkiem EMBRC (Europejskie Centrum Zasobów Biologicznych Morza), które zajmuje się prowadzeniem prac badawczych dotyczących wpływu filtrów przeciwsłonecznych na morza i oceany. Z przeprowadzonych i opublikowanych badań wynika, że nasze filtry przeciwsłoneczne Skin Protect Ocean Respect nie są toksyczne dla reprezentatywnych gatunków koralowców*, fitoplanktonu** i zooplanktonu**, co oznacza, że są przyjazne dla morskiej różnorodności biologicznej.

* Stien et al. Scientific Reports. 2020.
** Thorel et al. Toxics. 2020.

Nowe życie dla dna oceanu

Nasze zaangażowanie na tym jednak się nie kończy. Począwszy od 2016 r., poza działaniami na rzecz zachowania morskiej różnorodności biologicznej, wspólnie z organizacją społeczną Pur Projet aktywnie uczestniczymy w odbudowywaniu raf koralowych w Indonezji w ramach projektu Pur Corail.

Dlaczego to takie ważne? W ciągu ostatnich 30 lat w skali globu straciliśmy około 30% raf koralowych. A trzeba pamiętać, że ten prawdziwy podwodny las odgrywa zasadniczą rolę w regulowaniu klimatu i zachowaniu morskiej bioróżnorodności. Ponadto stanowi dom dla milionów gatunków morskich organizmów.

W ciągu ostatnich czterech lat w ramach współpracy z PUR Project pomogliśmy skutecznie przeszczepić 4200 koralowców, a nasz cel zakłada 6120 transplantacji do 2021 r. Od 2019 r. nasza inicjatywa zatacza coraz szersze kręgi i obecnie obejmuje również sadzenie lasów namorzynowych, które mają kluczowe znaczenie dla ograniczania skutków erozji wybrzeża. Zakładamy, że do przyszłego roku uda nam się przesadzić ok. 6000 drzew. Ponadto zapewniamy wsparcie dla lokalnych społeczności w zakresie usprawniania gospodarki odpadami, poprzez tworzenie systemu zbiórki i recyklingu. Plan do 2021 r. zakłada zebranie i poddanie recyklingowi około 81 ton tworzyw sztucznych. Ma to zapobiec uwalnianiu się toksycznych gazów powstających w procesie spalania odpadów. Wszystkie inicjatywy podejmowane we współpracy z Pur Project zmierzają w kierunku większego poszanowania naszego środowiska naturalnego.

I ty masz swoją rolę do odegrania w tej misji!

Wybierając produkt z gamy ochrony przeciwsłonecznej marki Eau Thermale Avène chronisz nie tylko swoją skórę, ale również morza i oceany!

Wasze Opinie