Spis treści

Nasze zaangażowanie na rzecz zapobiegania nowotworom

av_solaires_cancer-peau_engagement_european skin-cancer-foundation_1x1 473x473

Rak skóry: realny problem zdrowia publicznego

Wzrost zachorowalności na nowotwory skóry, zarówno czerniaka, jak i raka jest obecnie wiązany z nadmierną ekspozycja na słońce już od wieku dziecięcego. Dlatego niezwykle ważna jest edukacja w zakresie fotoprotekcji od najmłodszych lat. Laboratoria Eau Thermale Avène, dzięki swojemu długoletniemu zaangażowaniu w tej dziedzinie i wiedzy specjalistycznej w zakresie ochrony przeciwsłonecznej przewidziały powyższe wymagania. Gama kosmetyków do opalania Avene zapewnia bezpieczną ochronę przed słońcem i pomaga zapobiegać uszkodzeniom wywoływanym przez promienie słoneczne.

 

Ochrona skóry przed słońcem

Nasza współpraca z Fundacją na rzecz Walki z Rakiem Skóry

Europejska Fundacja na rzecz Walki z Rakiem Skóry (European Skin Cancer Foundation) to stowarzyszenie założone w 2008 roku przez profesora Stockfletha, którego celem jest szkolenie i edukacja dermatologów w zakresie nieczerniakowych nowotworów skóry oraz podnoszenie świadomości, informowanie i zapobieganie poprzez programy dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Od 2013 roku Eau Thermale Avène jest zaangażowana w wyjątkowe, długoterminowe partnerstwo z Europejską Fundacją na rzecz Walki z Rakiem Skóry i wspiera jej działania w walce z rakiem skóry, w dwóch podstawowych obszarach:

Profilaktyka Poprzez misje edukacyjne w szkołach i przedszkolach, narzędzia edukacyjne SunPass i broszury informacyjne uświadamiające szkodliwe działanie słońca i propagujące dobre nawyki, które powinny być wdrażane od najmłodszych lat.

Szkolenia Poprzez szkolenie lekarzy i dermatologów w zakresie badań przesiewowych, diagnozowania i leczenia raka skóry, przy wsparciu wszystkich europejskich oddziałów Eau Thermale Avène.

Partnerstwo Eau Thermale Avène z Euromelanoma

Eau Thermale Avène jest również jednym ze sponsorów stowarzyszenia Euromelanoma, którego celem jest rozpowszechnianie informacji o profilaktyce, wczesnej diagnozie i leczeniu nowotworów skóry. Od momentu powstania w 1999 roku w Belgii, stowarzyszenie Euromelanoma stale poszerzało obszar swojej działalności, i aktualnie jest obecne aż w 39 krajach. Stowarzyszenie to jest zarządzane przez sieć europejskich dermatologów, a jego przewodniczącą jest pani Véronique Del Marmol. Wszystkie inicjatywy skierowane są do trzech kluczowych grup odbiorców: ogółu społeczeństwa, środowiska naukowego oraz europejskich i krajowych decydentów politycznych.

  • Za pośrednictwem witryny internetowej Euromelanoma oraz corocznej kampanii informacyjnej Euromelanoma rozpowszechnia wiedzę na temat raka skóry, sposobów jego zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia. Kulminacją tych działań są publiczne badania przesiewowe w corocznym dniu badań przesiewowych w kierunku czerniaka. Do tej pory z możliwości wykonania darmowych badań skorzystało ponad 600 000 osób.
  • Euromelanoma regularnie dzieli się wiedzą i najlepszymi praktykami w publikacjach naukowych skierowanych do dermatologów i szerszej społeczności medycznej, aby poprawić opiekę nad pacjentami cierpiącymi na raka skóry.
  • Euromelanoma organizuje specjalne wydarzenia dla rządów, aby zapewnić, że leczenie raka skóry jest w pełni uznawane i wspierane w systemach opieki zdrowotnej i polityce zdrowotnej. 

Eau Thermale Avène uczestniczy w projektowaniu corocznych kampanii Euromelanoma i zachęca do czynnego udziału w nich swoje oddziały w celu stworzenia zdrowej konkurencji między poszczególnymi krajami i dzielenia się lokalnymi inicjatywami. Na przykład w Bułgarii w 2019 r. spółka zależna ETA i Euromelanoma przeprowadziły na ulicach Warny kampanię uświadamiającą na temat raka skóry z udziałem studentów farmacji. Inicjatywa ta była szeroko komentowana w lokalnej prasie. 

 

powrót do góry