Spis treści

Wpływ filtrów słonecznych na morza i oceany

Zagrożone oceany

Morza i oceany pokrywają dwie trzecie powierzchni naszej planety. Są źródłem życia na naszej planecie i zapewniają równowagę klimatyczną. Od nich zależy przetrwanie wielu populacji i gatunków: ekosystem morski składa się z kilku mikroekosystemów, które są niezbędne do regulowania zawartości tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym, którym oddychamy.

  • Koralowce: rezerwa morskiej różnorodności biologicznej. Koralowce stanowią podstawę ekosystemu zapewniającego rozmnażanie i ochronę wielu gatunków morskich.
  • Fitoplankton: zielone płuca planety. Fitoplankton jest głównym źródłem tlenu (2/3 tlenu, którym oddychamy). Działa jak biologiczna pompa węglowa wiążąc atmosferyczny CO2, i tym samym pochłaniając znaczną część emisji związanych z działalnością człowieka i zmniejszając ich wpływ na klimat.
  • Zooplankton: serce łańcucha pokarmowego. Zooplankton jest głównym konsumentem materii organicznej w oceanach i odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu morskiego łańcucha pokarmowego.

Ten delikatny ekosystem jest obecnie zagrożony przez wiele czynników odpowiedzialnych za wyginięcie setek gatunków i wyczerpanie zasobów: globalne ocieplenie, podnoszenie się poziomu mórz, nadmierna eksploatacja zasobów itd. Zagrażają mu również zanieczyszczenia pochodzące z kremów przeciwsłonecznych i ich filtrów, które same w sobie stanowią zagrożenie dla oceanów. Następstwem spowodowanych szkód jest wyginięcie setek gatunków i znaczne uszczuplenie zasobów. Jeżeli chcemy ocalić oceany, musimy zacząć działać wspólnie.

50% gatunków morskich jest chronionych przez rafy koralowe. 500 milionów ludzi jest uzależnionych od ekosystemu, jaki zapewniają rafy koralowe.

Zagrożone koralowce

Koralowce mają kluczowe znaczenie dla ekosystemu morskiego. Są one źródłem pożywienia i siedliskiem dla wielu roślin, bakterii i ryb, chronią wybrzeża przed skutkami sztormów i erozją, a także zmniejszają siłę uderzenia huraganów i tsunami. Formacje te są zatem istotnym ogniwem w przetrwaniu ekosystemów morskich. Występują we wszystkich morzach i głębinach, mogą żyć przez tysiące lat. Jednak obecnie ¾ raf koralowych jest zagrożonych przez człowieka, a w ciągu ostatnich 30 lat utraciliśmy bezpowrotnie 30% raf, które uległy zniszczeniu głównie z powodu stosowanych przez produktów do ochrony przeciwsłonecznej. 

av_solaires_engagement_corail_1x1_v1

Szkodliwy wpływ kremów do opalania na ocean

Rozcieńczone w morzu podczas kąpieli lub rozproszone przez wiatr na plażach, w przypadku produktów w areozolu, toksyczne składniki kremów do opalania gromadzą się w piasku i odkładają na dnie oceanu.

Zagrożona fotosynteza Na pewno widziałeś już ten obrazek na wakacjach. Na powierzchni wody tworzy się cienka warstwa oleju lub kremu, co ma negatywny wpływ nie tylko na ekosystemy koralowców i alg, ale również na faunę morską. Utrzymująca się na powierzchni warstwa działa jak ekran, uniemożliwiając fotosyntezę, w wyniku której wytwarzany jest tlen niezbędny dla gatunków morskich. Efekt kuli śnieżnej sprawia, że w następnej kolejności ucierpi żywiący się mikroalgami plankton, a po nim kolejne ogniwa w łańcuchu pokarmowym. W efekcie narażony jest prawie cały łańcuch pokarmowy.

Składniki toksyczne dla przyrody i fauny morskiej Kremy przeciwsłoneczne na bazie składników petrochemicznych mają szkodliwy wpływ na ekosystem morski, pozostawiając trwałe uszkodzenia. Wśród głównych winowajców wymienić należy składniki takie jak parabeny, silikony i oksybenzony, które mogą potencjalnie zaburzać gospodarkę hormonalną i są toksyczne dla życia morskiego.

Destrukcyjny wpływ na algi i koralowce

Związki chemiczne zawarte w kremach do opalania są przyczyną stopniowego obumierania alg, a w konsekwencji również koralowców. Jaki jest mechanizm powstawania szkód? Niektóre z substancji chemicznych niszczą zooksantelle, czyli maleńkie glony żyjące w symbiozie z koralowcami. W kontakcie ze szkodliwymi cząsteczkami zooksantelle obumierają, zabierając ze sobą otaczające je koralowce, które najpierw blakną, a następnie giną w ciągu zaledwie 48 godzin.   Ale odpowiedzialny jest również oktokrylen:: jego toksyczność dla koralowców została potwierdzona przez zespół badaczy z Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer w badaniu opublikowanym w 2018 r. w czasopiśmie Analytical Chemistry, co doprowadziło do zakazu stosowania toksycznych kremów przeciwsłonecznych zawierających ten związek na Wyspach Palau na początku 2020 r.

 

av_solaires_effets-destructeurs_coraux_1x1 473x473
Dobre praktyki

Dobre praktyki

  • Każdego roku wprowadzamy do mórz i oceanów około 25 000 ton kremu do opalania – to 1 litr na sekundę*
  • Wystarczy 20 minut pływania, aby 25% składników kremu przeciwsłonecznego zostało uwolnionych do wody morskiej 
  • Uważa się, że około 10% koralowców na świecie jest bezpośrednio narażonych na działanie filtrów UV**

*źródło: Green Cross
**źródło: badanie przeprowadzone przez Wydział Nauk Ścisłych Politechniki w Marche we Włoszech

Odkryj nasze zaangażowanie na rzecz odbudowy ekosystemów morskich
powrót do góry