Spis treści

Zobowiązanie do ograniczenia naszego wpływu na oceany

 

Zobowiązanie do ograniczenia naszego wpływu*

Wybierając produkt z gamy do ochrony przeciwsłonecznej Eau Thermale Avène zapewniasz ochronę swojej skórze, dając jednocześnie wyraz swojej troski o środowisko. Dzięki trzydziestu latom innowacji i know-how, Laboratoria termalne Avène tworzą produkty przyjazne dla skóry, które są tolerowane przez najbardziej wrażliwe typy skóry i nie zanieczyszczają oceanów. Od 2013 roku opracowujemy nasze produkty do ochrony przeciwsłonecznej z myślą o zminimalizowaniu ich wpływu na środowisko. Nasze produkty zawierające minimalną ilość filtrów przeciwsłonecznych i pozbawione silikonów, zapewniają optymalną biodegradowalność** i zmniejszony wpływ na środowisko, spełniając przy tym trzy podstawowe kryteria, które definiują Skin Protect Ocean Protect Eau Thermale Avène Formulation Charter: bezpieczeństwo [...], skuteczność i tolerancja.

av_solaires_engagement_corail_1x1_v1 473X473

Pierwsze badania na koralowcach

W 2019 r. toksyczność kremów przeciwsłonecznych Eau Thermale Avène (zawierających filtry Tinosorb S, Tinosorb M, Parsol 1789, Uvasorb HEB) została oceniona przez Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer. Powyższe badanie potwierdziło, że filtry przeciwsłoneczne w produktach Eau Thermale Avène są bezpieczne dla koralowca Pocillopora Damicornis. Gatunek ten jest szczególnie rozpowszechniony i stanowi część Wielkiej Rafy Koralowej*.   Rafy koralowe są szczególnie narażone na szkodliwe działanie kremów przeciwsłonecznych, które m.in. powodują efekt blednięcia korali. Niemniej, koralowce stanowią tylko jedno z ogniw w całym łańcuchu i nie są one reprezentatywne dla morskiej różnorodności biologicznej jako całości. 

*Badanie przeprowadzono przy stężeniach reprezentatywnych dla tych występujących w środowisku.

 

Drugie badanie dotyczące oddziaływania na fitoplankton i zooplankton

Chcąc lepiej zrozumieć wpływ swoich produktów przeciwsłonecznych na cały ekosystem morski, marka Eau Thermale Avène postanowiła kontynuować badania i ocenić wpływ swoich filtrów na organizmy planktonowe znajdujące się u podstawy łańcucha pokarmowego, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi życia morskiego i naturalnego cyklu pierwiastków umożliwiających życie na Ziemi.  

To przełomowe badanie* wykazało, że nasze filtry przeciwsłoneczne nie mają wpływu na badany gatunek fitoplanktonu i zooplanktonu.

*Badanie przeprowadzone na dwóch reprezentatywnych modelach planktonu przy stężeniach reprezentatywnych dla tych występujących w środowisku. 

 

av_solaires_engagement_phytoplancton-zooplancton_1x1 473X473

 

Partnerstwo Eau Thermale Avène z Pur Projet

Od 2016 r. Eau Thermale Avène angażuje się we współpracę z organizacją o charakterze społecznym Pur Projet, która promuje wśród przedsiębiorstw inicjatywę mającą na celu uwzględnienie spraw klimatu jako ważnego ogniwa w łańcuchu wartości, działając w ramach zrównoważonego partnerstwa na rzecz odbudowy i ochrony ekosystemów morskich w Indonezji.

Projekt ten oparty na społeczności lokalnej ma na celu odbudowę zniszczonych raf koralowych, ochronę lasów namorzynowych i poprawę praktyk środowiskowych lokalnych społeczności, w tym recykling odpadów z tworzyw sztucznych. W latach 2016-2018 w ramach naszego partnerstwa udało nam się przeszczepić 6120 koralowców 16 różnych gatunków, wykorzystując do tego 42 zatopione na dnie oceany konstrukcje, a także posadzić 2000 drzew namorzynowych. Cel partnerstwa na rok 2021 zakłada transplantację 10.000 koralowców, posadzenie 6.000 drzew namorzynowych oraz zebranie i przetworzenie 81 ton odpadów. 

  • <span class="ezstring-field">av_solaires_oceans_engagement_actions-1_4x5_v1_473_590</span>
  • <span class="ezstring-field">av_solaires_oceans_engagement_actions-2_4x5_v1_473_590</span>
  • <span class="ezstring-field">av_solaires_oceans_engagement_actions-3_4x5_v1</span>

Lokalne działania Eau Thermale Avène na rzecz ochrony oceanów

Na całym świecie, od Turcji i Grecji po Brazylię, Chile i Argentynę, marka Eau Thermale Avène promuje wartości ekologiczne i z pomocą lokalnych organizacji zwiększa liczbę inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości w tym obszarze: oczyszczanie plaż, edukacja mieszkańców i zwiększanie różnorodności biologicznej.   Od 2020 r. w Mo'orea, w samym sercu Oceanu Spokojnego, Eau Thermale Avène połączyła siły z zespołami Coral Gardeners, aby rozszerzyć swoją akcję odbudowy koralowców na skalę międzynarodową i przyczynić się do ochrony tego ekosystemu. Od 2017 r. staraniem organizacji udało się przeszczepić ponad 14 000 fragmentów korali w różnych częściach laguny Mo'orea. Tamtejsze rafy nie tylko stanowią schronienie dla lokalnej fauny i flory, ale są również źródłem utrzymania dla miejscowej ludności. 

 

 

av_solaires_pur-projet_logo_1x1 473x473

*Testy przeprowadzone przez Obserwatorium Oceanologiczne w Banyuls-sur-Mer, partnera Europejskiego Centrum Morskich Zasobów Biologicznych (EMBRC), na trzech kluczowych dla bioróżnorodności środowiska morskiego gatunkach –  jednym gatunku koralowca, jednym gatunku fitoplanktonu i jedym gatunku zooplanktonu – w stężeniach podobnych do tych, jakie występują w środowisku w przypadku filtrów przeciwsłonecznych. TriAsorB™ został przetestowany przy użyciu tych samych metod oraz przez tych samych badaczy, którzy są autorami poniższych publikacji: Stien, D. et al. A unique approach to monitor stress in coral exposed to emerging pollutants (Unikalne podejście do monitorowania negatywnego wpływu zanieczyszczeń na koralowce). Scientific Reports 10, 9601 (2020). Thorel, E. et al. Effect of 10 UV Filters on the Brine Shrimp Artemia salina and the Marine Microalga Tetraselmis sp. (Wpływ 10 filtrów UV na słonaczka (Artemia Salina) i fitoplankton morski (Tetraselmis sp.)) Toxics 8, 29 (2020).

**Metoda testowa zgodna z testem OECD 301B

powrót do góry